Szőke István Atilla
Versképek

A pozsonyi csata

Árpád a szittyák vezére

Atilla, a magyarok királya

Nimród hitet őrző dala

Örök tenger partján

Móricz Zsigmond

Tamási Áronnál

Jókai

Madách Imre

Móra Ferenc

Wass Albert

Nagy László

József Attila töprengése

Pilisből kiáltom

Árpád sírjánál

Árpád föltámadása

A magyar tölgy

Atilla a Pilisben

Pilis-szülte törvényk

Pilisi lángok

Emlékezzünk Madéfalvára

Juhász Gyula

Berzsenyi Dániel

Benedek Elek

Arany János

Sajó Sándor

Mikoron elmegyek

Nyírő József örök útja

Petőfi márciusa

Reményik Sándor

Gyóni Géza

Csokonai vágyakozása

Balassi

Mikes Kelemen

Nimrudfiak

Magyarok madara

Fohász

Véremben őrízőm

S belébúvok mindörökre

Föltámadás előtt

Földed illata

Esküszünk

120936